راه بهشت
برترینهای مقالات
کارکرد تربیتی امر به معروف و نهی از منکر در سیرۀ پیامبر
حیاء ؛ یک رهنمود اخلاقى از پیامبر أعظم
جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در سبک زندگی اسلامی
لیست مقالات امر به معروف و نهی از منکر
نقش امر به معروف در دستیابی به اهداف سازمان و بهبودی در مدیریت آن
نقش امر به معروف در دستیابی به اهداف سازمان و بهبودی در مدیریت آن
سازمانها در جهت رسیدن به اهدافشان نیاز جدی دارند که بر کارهای خود نظارت کنند. تقویت هر چه بیشتر نظارت سبب بهره وری بیشتر خواهد شد. در اسلام سطوح مختلف نظارت درونی هر فرد بر خود، نظارت امر به معروفی و نظارت بازرسی و شکایت مطرح است که نسبت به دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر توجه ویژه ای دارد. عموما سازمانها نسبت به این نظارت غفلت دارند ادامه ...
آسیب شناسیِ عدم موفقیت کامل در اجرای امر به معروف و نهی از منکر
آسیب شناسیِ عدم موفقیت کامل در اجرای امر به معروف و نهی از منکر
امر به معروف و نهی از منکر، یک واجب مهمّ اسلامی است که متاسفانه هم شناخت کافی در مورد آن وجود ندارد و هم بطور شایسته مورد توجّه قرار نگرفته؛ لذا در این پژوهش، به آسیب شناسی و تحلیل ریشه های شکست در امر به معروف و نهی از منکر، به روش تحلیلی پرداخته شده است ادامه ...
امر به معروف و نهی از منکرازفروع دین اسلام است
امر به معروف و نهی از منکرازفروع دین اسلام است
امر به معروف و نهی از منکراز احکام عملی مسلمانان است، و به نظر فقه شیعیان از فروع دین اسلام است. امر به معروف یعنی دستور دادن یا توصیه کردن از سوی فرد مسلمان به دیگران به انجام انچه ازنظر عقل یا شرع اسلام خوب در نظر گرفته میشود و نهی از منکریعنی دستور دادن یا توصیه کردن از سوی فرد مسلمان به دیگران به انجام ندادن انچه از نظر عقل یا شرع اسلام بد در نظر گرفته میشود ادامه ...
امر به معروف و نهی از منکر؛ضرورت و عوامل بی اعتنایی به آن
امر به معروف و نهی از منکر؛ضرورت و عوامل بی اعتنایی به آن
«امر به معروف و نهی از منکر»، از جمله فرایض دینی و از ضروریات اسلام است که جامعه دینی را پرنشاط می سازد و در صورت اهتمام به این وظیفه شرعی، بسیاری از زشتی ها از جامعه رخت برمی بندد و ارزش های دینی و انسانی حاکم می شود ادامه ...
امر به معروف و نهی از منکر؛موانع نهادینه سازی و راهکارهای رفع آن
امر به معروف و نهی از منکر؛موانع نهادینه سازی و راهکارهای رفع آن
انسان موجودی اجتماعی است و سرنوشتش با سرنوشت جامعه ای که در آن زندگی می کند، ارتباط دارد و همان گونه که انسان در قبال اعمال و رفتار خود مسئولیت دارد، در برابر عملکرد افراد جامعه ای که در آن زندگی می کند نیز مسئول است. ادامه ...
امر به معروف و نهی از منکر برجسته ترین، بارزترین و گرامی ترین واجب
امر به معروف و نهی از منکر برجسته ترین، بارزترین و گرامی ترین واجب
امر به معروف و نهی از منکر برجسته ترین، بارزترین و گرامی ترین واجب در بین واجبها میباشد. امر به معروف و نهی ازمنکر واجب کفایی است، که اگر افرادی-به قدر کفایت- به انجام ان اقدام کنند، از دیگران ساقط میشود، و اگر همه ی افراد ان را ترک کرده باشند، چنانچه شرایط ان موجود باشد ادامه ...
پیام های عرفانی آیه 24 سوره انفال
پیام های عرفانی آیه 24 سوره انفال
آیه 24 انفال مشهور به «آیه حیلوله» یکی از بلیغ ترین و جامع ترین آیات متشابه قرآن است که مشتمل بر معارف عقلی، اعتقادی، اخلاقی و تربیتی و محل معرکه آراء مفسران و اندیشوران قرآنی است. این نوشتار به پیام های متعدد آیه 24 سوره انفال از دیدگاه عرفا و اسلام شناسان پرداخته است ادامه ...
اهمیت و ضرورت امر به معروف و نهی از منکر از نظر قران و شیوه های اجرای ان
اهمیت و ضرورت امر به معروف و نهی از منکر از نظر قران و شیوه های اجرای ان
اهمیت و ضرورت اتخاذ شیوه های صحیح و مناسب برای انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر کاملا امری بدیهی است. نا آگاهی از روشهای اجرای این فریضه چه بسا عکس العمل منفی در فرد مخاطب ایجاد کند ادامه ...
امربه معروف ونهی ازمنکر درنگرش مبانی دینی قرآن وسنت
امربه معروف ونهی ازمنکر درنگرش مبانی دینی قرآن وسنت
آیات فراوانی در قرآن کریم مشاهده میشود که مسلمانان رابه امربه معروف ونهی ازمنکر دعوت مینماید. گرچه آیات وارده دربارۀ این موضوع فراوان است اما بااندکی درنگ درآیات شریفه متوجه میشویم که خداوندتعالی درتشریع وبیان این امر روش خاصی دارد ادامه ...
امر به معروف و نهی از منکر: از دیدگاه قانون و قرآن
امر به معروف و نهی از منکر: از دیدگاه قانون و قرآن
امر به معروف، امر به طاعت است و نهی از منکر، منع از انجام دادن گناهان است که یا با قول یا با فعل صورت می‌پذیرد و صاحب مجمع‌البیان چنین نقل نموده است: «‌و گفته شده است که هر آنچه خدا و رسول او به آن امر کنند آن معروف و آنچه خدا و رسول او از آن نهی کنند آن منکر است و گفته شده که معروف آن است که عقل یا شرع آن را حسن بشمارند و منکر آنست که عقل یا شرع آن را انکار کنند.‌» این دو گفتار تعریف دقیق معروف و منکر نیست لذا صاحب شرایع، معروف و منکر را چنین تعریف نموده‌است:«معروف» کار نیکویی است ادامه ...