تماس بدني با نامحرم پرتال علمی پژوهشی راه بهشت

پرتال علمی پژوهشی راه بهشت

پيوندها  پيوندها   مسابقات  مسابقات   اخبار  اخبار   معرفي کتاب  معرفي کتاب   معرفي نرم افزار  معرفي نرم افزار   ثبت نرم افزار  ثبت نرم افزار   محصولات  محصولات   تلفن همراه  تلفن همراه   صوت و فيلم  صوت و فيلم   نگارخانه  نگارخانه   پرسمان   پرسمان   احاديث  احاديث   داستان  داستان   احکام  احکام   مقالات  مقالات  

  صفحه اول
   کتابخانه
  پيامک
   ويژه نامه ››
   گفتگو و تحليل ››
   گلبانگ اذان
   بازي آنلاين
   تماس با ما
   درباره ما
   جستجو
   بايگاني     شمسی

               

  مسیر جاری : احکام  آیت الله بهجت (ره)  تماس بدني با نامحرم
تماس بدني با نامحرم

برخى از شغل‏ها به اقتضاى نوع كار، در آن تماس بدنى با نامحرم صورت مى‏گيرد، مثل گرفتن كرايه و بليط از نامحرم يا تماس دست طلا فروش‏ها هنگام دست كردن النگو به دست مشترى و... چنين تماس‏هايى چه حكمی دارد؟ و در صورت اشكال، آيا كسب و درآمد آنان را دچار اشكال مى‏كند .....


انگشتر خواستگارى
سؤال: در دوران خواستگارى اگر داماد انگشترى را در دست عروس بنمايد، اشكال دارد؟
پاسخ: اگر صيغه عقد خوانده نشده، به هم ديگر نامحرم هستند و لمس دست او بدون پوشش حرام است.

لذت بردن از بدن دختران كوچك نابالغ
سؤال: لذت بردن از اعضا و جوارح دختران نابالغ چه حكمی  دارد؟
پاسخ: حرام است.

لمس بدنى قبل از اجراى صيغه ازدواج
سؤال: اگر مردى بخواهد با دخترى ازدواج نمايد، قبل از اجراى صيغه مى‏تواند با او رفت و آمد كند و بدن او را لمس نمايد؟
پاسخ: حرام است.

معاشرت‏هاى غير شرعى با همجنس
سؤال:
نگاه كردن، بوسيدن و بغل كردن هم جنس به قصد لذت و دوست داشتن او و يا در صورت خوف و ريبه چه حكمی  دارد؟
پاسخ: حرام است.

تماس بدنى به اقتضاى شغل
سؤال: برخى از شغل‏ها به اقتضاى نوع كار، در آن تماس بدنى با نامحرم صورت مى‏گيرد، مثل گرفتن كرايه و بليط از نامحرم يا تماس دست طلا فروش‏ها هنگام دست كردن النگو به دست مشترى و... چنين تماس‏هايى چه حكمی  دارد؟ و در صورت اشكال، آيا كسب و درآمد آنان را دچار اشكال مى‏كند؟
پاسخ: آن تماس‏ها جايز نيست و در آن شغل‏ها بايد از موارد حرام دورى كنند، اگرچه درآمد از حرام نيست.

تماس بدنى در محيط‏هاى شلوغ
سؤال: در محيط‏هاى بسيار شلوغ هم چون اتوبوس، بازار و... ممكن است بدن زن و مرد نامحرم از روى لباس با همديگر تماس پيدا كند، آيا اين عمل حرام است و در صورت علم به چنين برخوردهايى لازم است از ورود به چنين محل‏هايى پرهيز شود؟
پاسخ: احتياط در اين موارد مطلوب است.

بوسيدن لب محارم
سؤال:
بوسيدن لب محارم هم چون خاله يا خواهرزاده و يا فرزند چه حكمی  دارد؟
پاسخ: اگر به قصد ريبه نباشد، اشكال ندارد.

بوسيدن لب
سؤال: در برخى مناطق هنگام ديد و بازديد، رسم است كه مردان لب مردان ديگر يا زنان لب زن‏هاى ديگر را مى‏بوسند، اگر اين عمل بدون قصد شهوت انجام شود، چه حكمی  دارد؟
پاسخ: اشكال ندارد.

معالجه و تماس با نامحرم
سؤال: لمس و تماس دست دانشجوى پسر با دست زن موقع گرفتن نبض و معاينه و معالجه در مقام آموزش علمی  كه از نظر استاد الزمی است، در هر دو صورت ضرورت و غير ضرورت چه حكمی  دارد؟
پاسخ: در غير مواقع ضرورت، جايز نيست.

آمپول زدن توسّط نامحرم
سؤال: آمپول زدن زن توسّط مرد نامحرم چگونه است؟
پاسخ: در غير موارد ضرورت، جايز نيست.

سؤال: آيا خانم‏ها براى آموزش تزريقات مى‏توانند با دستكش به فرد نامحرم آمپول تزريق كنند؟
پاسخ: با وجود مرد، آمپول زدن زن خلاف احتياط است.

لمس بدن نامحرم در اتاق عمل
سؤال: مسؤول اتاق عمل هستم و طبق قانون بايستى تمام بدن بيمار را قبل از عمل ببينم و گاهى لمس كنم، با توجه به اين كه بيمار نامحرم است، آيا اشكال ندارد؟
پاسخ: در غير موارد ضرورت منحصره، جايز نيست.

آب كشيدن عورت بيماران
سؤال: افرادى كه به علت بيمارى توان تطهير عورتين خويش را ندارند، چه وظيفه‏اى دارند؟ اگر بيمارى آن‏ها دايمی  باشد، مانند افراد قطع نخاع شده، تكليف چه مى‏باشد؟
پاسخ: همسرانشان آن‏ها را يارى دهند.

حرمت تماس با بدن نامحرم در بازرسى
سؤال: در برخى بازرسى‏هايى كه نيروى انتظمی  يا ديگر مأموران انجام مى‏دهند، گاهى موجب گرفتن زن‏ها و تماس و برخورد با آن‏ها مى‏شود. آيا جايز است؟
پاسخ: جايز نيست و در فرض جواز تفتيش كردن، فرد تفتيش كننده بايد هم‏جنس باشد و در صورت عدم تمكّن، از مورد اضطرار اجازه داده شده، تعدّى نشود.

محدوده لمس افراد
سؤال: آيا افرادى كه به همديگر محرم هستند، مى‏توانند به تمام بدن همديگر از روى لباس يا بدون پوشش دست بزنند؟
پاسخ: در غير عورتين بدون قصد ريبه و لذت مانعى ندارد.

دست دادن با زن نامحرم
سؤال:
آيا مى‏توان با دختر دايى خود دست داد؟
پاسخ: جايز نيست.

سؤال: دست دادن با دختر عمو و زن عمو چه حكمی دارد؟
پاسخ: جايز نيست.

دست دادن زن با پيرمرد
سؤال: آيا دست دادن زن به پيرمرد و فاميل كه براى دست دادن دست دراز مى‏كند، گناه است؟
پاسخ: بله.

دست دادن در عشاير
سؤال: در مناطق غرب كشور خواهران و برادران مسلمان، هنگام احوال‏پرسى طبق آداب و رسوم عشايرى با يكديگر دست مى‏دهند. با توجّه به تذكّراتى كه از سوى ائمّه‏ى جمعه و جماعات داده شده ولى متأسفانه تأثيرى نداشته است. مراتب جهت اطّلاع و فتوى ارسال مى‏گردد.
پاسخ: حكم معلوم است كه لمس بدن نامحرم جايز نيست؛ مگر از پشت لباس و در مورد سؤال، بايد حكم شرعى تبليغ شود.
 
سؤال: در بعضى مناطق به ويژه در بعضى از روستاها، زن‏ها خود را از برادر شوهر حفظ نمى‏كنند و او را به منزله‏ى برادر واقعى مى‏دانند چنا‏چه متقابلاً او هم وى را خواهر خويش مى‏داند و چه بسا مصافحه مى‏كنند يا دست همديگر را مى‏بوسند. اين عمل چون از روى سادگى و بدون قصد ريبه مى‏باشد، آيا اشكال دارد؟ و بر فرض محذور داشتن، از روى پارچه حكمش چيست؟
پاسخ: مثل نامحرم‏هاى ديگر است.

مصافحه در دانشگاه‏هاى خارج
سؤال:
در محيط دانشگاه‏هاى كشورهاى غربى، هنگام برخورد با اساتيد زن يا دانشجويان دختر، ناگزير از مصافحه هستيم، وگرنه حمل بر سوء ادب دانشجويان مسلمان مى‏شود. تكليف چيست؟
پاسخ: مصافحه از زير پارچه (دستكش) جايز است.

دست دادن نامحرم با دستكش
سؤال: دست دادن زن به مرد نامحرم با دستكش چه حكمی  دارد؟
پاسخ: مسّ بشره ممنوع است نه غير آن، مگر چنين برداشت شود كه آن‏چه حرام است، آن را مرتكب شده است.

تماس با دست و بدن نامحرم
سؤال:
هنگام تبادل پول يا عبور از مكان‏هاى شلوغ، برخورد دست يا قسمت ديگرى از بدن با نامحرم چه حكمی  دارد؟ نشستن زن و مرد نامحرم در صورت نبودن جا كنار يكديگر در مسافرت‏هاى طولانى چه حكمی  دارد؟
پاسخ: در موارد معرضيّت براى مفسده، اشكال دارد.
 
سؤال: لمس نامحرم و بوسيدن او، اگر زن مقصر نباشد گناه است؟
پاسخ: اگر اجتناب از مظنّه‏ى آن نكرده است، گناه محسوب مى‏شود.

تماس با بدن نامحرم براى نجات جان
سؤال:
تماس با بدن نامحرم براى نجات او چه حكمی  دارد؟
پاسخ: در موقع ضرورت جايز است.

بوسيدن دست نامحرم از روى پارچه
سؤال: بوسيدن دست نامحرم از روى پارچه چه حكمی  دارد؟
پاسخ: اگر مفسده نداشته باشد، اشكال ندارد.

بوسه به دست نامحرم جهت احترام
سؤال:
بوسيدن دست پسرخاله يا پسر دايى توسط زن ميان‏سال به قصد احترام چه حكمی دارد؟
پاسخ: جايز نيست.

تماس در حين آموزش
سؤال: در هنگام آموزش دست مربى به دست و بدن من مى‏خورد، اين چه حكمی  دارد؟
پاسخ: حرام است.

ازاله موى زايد توسط فرد ديگر
سؤال:
قبل از زايمان به لحاظ بهداشتى لازم است موهاى زايد زن زائو زايل گردد، و چون خود توانايى چنين كارى را ندارد، اين عمل توسط زن ديگرى انجام مى‏شود، آيا اين عمل شرعا اشكال دارد؟
پاسخ: اگر مستلزم نظر يا لمس عورت او باشد، جايز نيست.
 
نشستن زن و مرد در تاكسى كنار هم
سؤال:
در برخى شهرها، زنان مسافر به دليل نبودن جا، در صندلى جلوى تاكسى و در كنار مردان به صورت فشرده مى‏نشينند، از لحاظ شرعى اين مسأله چه حكمی  دارد؟
پاسخ: تا ضرورت نباشد، جايز نيست.
 

شماره مطلب :1702       تاریخ انتشار: 18/9/1391      تعداد بازدید:  33514 مرتبه

چاپ متن


نظرات کاربران :

یک نظر فرزین :

خیلی ممنون. ارشاد و آگاه شدیم


با عنایت به اینکه نظرات و پیشنهادات شما کاربران گرامی در بهبود پرتال تاثیر کاملا موثری ایفا می کند لذا خواهشمند است ما را از نظرات ارزنده ی خود محروم نفرمایید.

 - نظر شما پس از بررسی و بازبینی توسط مدیریت برای نمایش در سایت قرار داده می شود.
 - نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 - نظراتی که شامل سئوال شرعی یا نتایج مسابقات باشد منتشر نخواهد شد. ( از فرم تماس با ما استفاده فرمایید)
 - نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.
 - متن نظر شما می بایست حداکثر 700 کاراکتر باشد.

 
نام و نام خانوادگی : *
متن نظر : *  
کارکتر تايپ شده :  
       

پرتال اداری ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر شهرستان اصفهان

پرتال علمی پژوهشی راه بهشت

برنامه نويسی : اصفهان هاست

کليه حقوق اين سايت برای ستاد احياء امر به معروف و نهي از منکر شهرستان اصفهان محفوظ است

  Page Rank راه بهشت در الکسا