راه بهشت
لیست احکام امام خمینی (ره)
نگاه ، نامحرم ، حجاب
نگاه ، نامحرم ، حجاب
اگر از روى ميل جنسى به غير زوجه خود نگاه كند و بداند كه حرام نمى‏افتد باز هم حرام است يا مثلاً نظر به حيوانات يا مجسمه و يا حجم بدن از روى پوشش؟ آيا بانوان مى‏توانند آموزش فنون نظامى ببينند يا خير؟ رانندگى اتومبيل براى بانوان چه صورت دارد؟ حد حجاب واجب براى بانوان چيست؟ ... ادامه ...
احكام خانواده ؛ مسائل اجتماعى خانواده
احكام خانواده ؛ مسائل اجتماعى خانواده
آنان كه « الله » را محبوب و معبود خويش برگزيده اند و به سوى او در حال حركتند و به اين شناخت و آگاهى دست يافته اند كه در حركت هاى خود نه سنگ راه ديگران باشند و نه ديگران سنگ راه آنان ، احكام پوشش و حجاب را « محدوديت » نمى دانند ... ادامه ...
شرايط امر به معروف و نهى از منكر
شرايط امر به معروف و نهى از منكر
چند چيز شرط است در واجب بودن امر به معروف و نهى از منكر: اول: آن كه كسى كه مى‏خواهد امر و نهى كند، بداند كه آنچه شخص مكلف به جا نمى‏آورد واجب است به جا آورد، و آنچه به جا مى‏آورد بايد ترك كند. و بر كسى كه معروف و منكر را نمى‏داند واجب نيست. دوم: آن كه احتمال بدهد امر و نهى او تأثير مى‏كند.... ادامه ...
احكام نگاه كردن
احكام نگاه كردن
نگاه كردن مرد به بدن زن نامحرم چه با قصد لذت و چه بدون آن حرام است. و نگاه كردن به صورت و دستها اگر به قصد لذت باشد حرام است، ولى اگر بدون قصد لذت باشد مانعى ندارد و نيز نگاه كردن زن به بدن مرد نامحرم حرام مى‏باشد و نگاه كردن به صورت و بدن و موى دختر نابالغ اگر .... ادامه ...
مراتب امر به معروف و نهى از منكر
مراتب امر به معروف و نهى از منكر
براى امر به معروف و نهى از منكر مراتبى است، و جايز نيست با احتمال حاصل شدن مقصود از مرتبه پايين، به مراتب ديگر عمل شود. مرتبه اول آن كه با شخص معصيت كار طورى عمل شود كه بفهمد براى ارتكاب او به معصيت، اين نحو عمل با او شده است، مثل اين كه از او رو برگرداند، يا با چهره عبوس .... ادامه ...